N'hésitez pas à nous contacter au +(0)6 49 49 25 65 phd@floodframe.com

Klimaforandringer og Fremtidens vejr

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”946″ img_size=”1400×500″][/vc_column][/vc_row][vc_row is_container=”4″][vc_column][vc_btn title=”Tilbage” align=”right” link=”url:https%3A%2F%2Ffloodframe.com%2Fvil-du-vide-mere%2F|title:Vil%20du%20vide%20mere%3F%20S%C3%A5%20kig%20her!||”][floodframe_text_area]

Klimaforandringer og fremtidens vejr

[/floodframe_text_area][floodframe_banner_content_video video_type=”vimeo” show_video=”true” image=”1206″ play_icon=”592″ video_url=”https://vimeo.com/269257254″][floodframe_text_area]

Hvordan ser fremtidens klima ud?

Den globale opvarmning er en af vor tids største trusler og udfordringer. Bliver der ikke handlet aktivt nu og her, vil konsekvenserne være uoverskuelige for både os selv, vores børn og vores børnebørn. Klimaforandringerne er allerede i gang.

Den globale opvarmning giver os imidlertid også en lang række muligheder. Klimaudfordringen kan kun løses i et nyt samarbejde mellem verdens lande – et samarbejde, der også er mange andre gode grunde til at styrke. Ved at reducere drivhusgasudledningen markant, bidrager vi ikke kun til at sikre et mere stabilt klima. Vi bidrager også til at forbedre vores økonomi, velfærd og sikkerhed i de kommende årtier.

Ifølge den femte hovedrapport fra FN’s klimapanel fra 2014 er det med 95 pct. sikkerhed menneskeheden, der står bag hovedparten af de globale klimaforandringer. Helt tydeligt er det, at hvis udviklingen fortsætter med ”business as usual” med den samme høje udledning som nu, vil der formentlig ske en global temperaturstigning på 3,2-5,4 grader i slutningen af dette århundrede. Dette forventes at medføre, at vandstanden i havene vil stige med ca. 1 meter i år 2100.

Ser man på temperaturen i Danmark, er den steget med 1,5 grader siden 1873. Blandt andet var 2014 det varmeste år, der nogensinde er målt, og maj måned 2015 var den varmeste måned nogensinde målt. I samme periode er nedbøren steget med 15 %, og vindforhold og vandstande har også ændret sig.

FN’s Klimascenarier

FN’s klimapanel tager udgangspunkt i en række nye scenarier for fremtidens klima. Scenarierne tager udgangspunkt i udviklingen af fremtidens drivhusgasudledning og dermed koncentration af drivhusgasser i atmosfæren.

Klimapanelet forudser, at den globale middeltemperatur i løbet af 100 år vil stige 0,3-1,7 ºC for det laveste scenarie og 2,6 – 4,8 ºC for det højeste. Samtidig advarer FN´s klimapanel om, at hvis temperaturen stiger mere end 2 grader over det niveau, den var på inden industrialiseringen startede, er der stor risiko for, at vi kommer over et punkt, hvor udviklingen bliver selvforstærkende, så vi ikke kan stoppe opvarmningen igen.

Læs mere om FN’s klimascenarier her:

FN’s Klimascenarier

Kilde: Klimatilpasningen.dk og Concito.dk[/floodframe_text_area][/vc_column][/vc_row][vc_row is_container=”4″][vc_column][vc_separator border_width=”3″ el_width=”80″][floodframe_text_area]

Fremtidens vejr i Danmark

Fremtidens klimaforandringer er et yderst omdiskuteret og komplekst emne. Der er dog visse centrale aspekter, som forskere og fagpersoner er enige om. Vi har listet de vigtigste konsekvenser, som får betydning for vejret i Danmark:

 • Som en konsekvens af klimaforandringer, ved vi i dag, at ekstremt vejr vil forekomme oftere og være væsentlig mere intenst i fremtiden.
 • Vi vil opleve kraftigere vinde og flere kraftigere storme, og stormflodsrisikoen vil dermed vokse betydeligt. En konsekvens af dette er derfor også, at stormfloder, som man kan få erstatning for i dag, ikke nødvendigvis vil medføre erstatning i fremtiden, da standarderne for erstatning ved stormflod automatisk vil stige.
 • Havvandsniveauet stiger og vil fortsætte med det. De globale havvandsstigninger vokser hurtigere end man først havde antaget, blandt andet fordi nedsmeltningen af ismasser på Arktis accelererer hurtigere end man havde troet. En konsekvens er, at vandstanden forhøjes under storm, ligesom hyppigheden af høje vandstande øges.
 • I Danmark stiger middeltemperaturen omtrent som den globale temperatur. En af konsekvenserne er, at Danmark fremover vil få ændrede nedbørsmønstre med mere nedbør om vinteren. Ekstrem nedbør vil blive hyppigere og mere intens i det fremtidige, varmere klima med øget risiko for oversvømmelser i byerne. Danmark skal derfor håndtere mere vand på overfladen i fremtiden.
 • Danmark er et af de fem lande i EU, der står til de højeste skadesomkostninger ved havvandsniveaustigninger relativt til bruttonationalproduktet.
 • Når temperaturen på jorden stiger, vil vandstanden også stige. Det skyldes, at isen og sneen ved polerne smelter – en udvikling, der desværre er accelereret de senere år. Vandstanden vil stige yderligere, fordi vand udvider sig og fylder mere end is, når det varmes op. Der vil derfor være en generel højere vandstand, som kan blive endnu højere i forbindelse med en storm.

På dette billede kan du se en illustration af, hvilke effekter klimaforandringerne har, og hvad konsekvenserne bliver:[/floodframe_text_area][/vc_column][/vc_row][vc_row is_container=”4″][vc_column][vc_single_image image=”967″ img_size=”full” alignment=”center”][floodframe_text_area]Er du interesseret i at vide mere?

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har bidraget til denne side med information om klimaforandringer og klimadata:
DMI om klima[/floodframe_text_area][vc_empty_space][floodframe_text_area]Kilder til klimaforandringer:

 • Kystdirektoratet rapport: Kystanalyse 2016
 • Concito rapport 2017: Robusthed i kommunale klimatilpasningsplaner
 • Realdania rapport 2017: Klimatilpasning i kystnære byer
 • Klimatilpasning.dk
 • Bolius.dk

[/floodframe_text_area][vc_btn title=”Tilbage” align=”right” link=”url:https%3A%2F%2Ffloodframe.com%2Fvil-du-vide-mere%2F|title:Vil%20du%20vide%20mere%3F%20S%C3%A5%20kig%20her!||”][/vc_column][/vc_row]